Boekingen

Je kan hier online boeken. Hou er evenwel rekening mee dat onze website software ons niet toelaat om de slots die wij gebruiken op te leggen. Het is dus mogelijk dat we je vragen om een sessie een uur vroeger of later te plannen.

De slots voor vrijdag-zondag zijn in principe:

10:00-12:00, 13:00-15:00, 16:00-18:00, 19:00-21:00. In veel gevallen is er wel wat flexibiliteit, ook bvb om een sessie van 3h te nemen.

Als je minder dan een dag vooraf een boeking wil maken, aanpassen of annuleren, telefoneer dan.

 
 

Maak hier je boeking